Ara
  • Cemkimsan

Antiskalant neden kullanılmalıdır?

Güncelleme tarihi: 10 May 2020

Antiskalant, ön arıtmadan gelen suyun ters ozmoz membranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller.


Antiskalant kullanmaması durumunda az çözülen tuzlar membran yüzeyinde birikir ve membran yüzeyinde çökelti gözlenir. En sık rastlanan çökelti türleri; kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, baryum sülfat, stronsiyum sülfat. Zaman zaman silika ve kalsiyum florür çökelmeleri de gözlenir.


Çökelme oluşumu başladığında sistem performansında bir süre yavaşça azalma olur. Fakat çökelmenin artmasıyla performansta hızla düşüş olmaktadır. Sistem performansının azalma hızı çökelti türüne göre değişim göstermektedir.


Kalsiyum karbonat kaynaklı çökelti, sülfat kaynaklı çökeltiye göre daha hızlı bir performans düşüşüne neden olur. Membran yüzeyinde çökelti oluşumu çıkış suyu kapasitesinde azalmaya neden olur ve membranlarda hasara neden olur.


Antiskalant Çalışma Prensipleri;

1. Eşik Değer İnhibisyonu

2. Kristal Modifikasyon

3. Dispersiyon


Eşik değer inhibisyonu antiskalantın çözeltiyi tam doygun hale getirerek az çözülebilen tuzların çökelmesini engeller.


Süper mikroskobik seviyede kristal oluşumu sırasında, antiskalant molekülünde bulunan negatif yüklü iyon grupları çözeltide bulunan pozitif yüklü iyon gruplarıyla reaksiyona girerek kristal oluşumunu engeller.


Dispersiyon bir antiskalantın, yüksek enerjili anyonik yük oluşturarak Kristal ve kolloidal partiküllerin adsorblamasıdır. Partiküller adsorbant arasında oluşan yüksek enerjili bağlar kristal büyümesini engeller.


Günümüz teknolojisi sayesinde farklı özelliklerdeki antiskalantlar tek bir üründe toplanarak su arıtma sektöründe ihtiyaç duyulan kalitede ve ekonomik bir şekilde çözüm ortağı olmaktadır.

Antiskalant Faydaları:


  • Sülfürik asit ve hidroklorik asit ihtiyacı azalır ve bu kimyasalların kullanımı ile oluşan riskler azalmış olur

  • Düşük işletme maliyeti, düşük temizlik ve bakım maliyeti

  • Ters ozmoz sisteminde daha yüksek oranda geri kazanım,

  • Sistem daha uzun süreli çalışır.

  • Konsantrasyon debisinde azalma ve daha uzun membran ömrü sağlar.


Biz tüm giriş suyu ve membran türlerine uygun NSF onaylı antiskalantlar üretmekteyiz. Ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışında içme suyu tesisleri, oteller, hastaneler ve tüm sanayii dallarında güvenle kullanılmaktadır.


#cemkimsan #antiskalant #reverseosmosis #membrankoruyucu

57 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör