Ara
  • rkagitci

Buhar Kazanları

Kazan nedir?

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su, termik yağ, hava vs.)ile diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı kaba kazan denir.Kazan çeşitleri nelere göre sınıflandırılır?

Isı alan akışkan özelliğine göre, kazanın su hacmine göre, alev-duman gazlarının dolaşım durumuna göre, suyun dolaşım şekline göre, yakıtın tipine göre, yanma hücresinin konumuna göre sınıflandırılmaktadır.


Buhar Kazanı İçin Önemli Olan Unsurlar Nelerdir?

Brülör; yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihaz.

Emniyet Valfleri; dizayn basıncı belli bir değer üzerine çıktığında akışkanın kontrollü olarak tahliye edilmesini sağlayan vanalardır.

Ölçme ve Kontrol Elemanları; İletkenlik, basınç ve sıcaklık gibi parametrelerin kontolünü sağlayan elemanlardır.

Degazör; su içerisindeki karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi eriyik gazların giderilmesi amacıyla kullanılan sistemdir.

Ekonomizer; kazanın duman gazı sıcaklığını düşürerek düşük sıcaklıktaki bu ısıyı geri kazanan ve yakıttan ekstra tasarruf sağlayan ısı değiştiricilerdir.

Kondenstoplar; sistemde biriken kondensin tahliyesini sağlayarak enerji verimliliği ve proses güvenliği sağlayan cihazlardır.

İlave Suyun Mekanik Islahı; Su genel bir çözücü olduğundan sertlik, alkalinite, klorür, silis v.b istenmeyen bileşikleri yapısında barındırabilir. Kum filtresi, aktif karbon, yumuşatma sistemi ve R.O gibi arıtma elemanlarıyla uygun özelliklere getiren arıtma sistemleridir.

Blöf; Kazanda gerçekleşen buharlaşmadan dolayı arta kalan safsızlık yapıcı bileşikler zamanla birikerek iletkenliği arttırmakta ve tabakalar oluşturarak kazan çalışmasını olumsuz yönde etkilemektedir, kazan suyunda yüzey ve dip bölgesinde meydana gelen birikmelerin su boşaltımı yapılarak atılmasıdır blöf. Belli periyotlarda yüzey ve dip blöflerin yapılması gereklidir. İlektenlik ölçer sistemler ile kazan suyunun istenilen iletkenlikte blöf yapılması hem su hem de kazanda (kireç, silis v.b ) tabakaların oluşmadan önüne geçilmesinde önemli bir elemandır.

Sistem Suyunun Kimyasal Islahı; Suyun mekanik ıslahından sonra arıtma sistemlerinden kaçan çeşitli minerallerin ve su ile gelen gazların kazan içerisinde tutulması, etkisiz hale getirilmesi ve dışarı atılmasına ve kazanda meydana gelebilecek korozyon risklerine karşı kimyasal şartlandırma çok önemlidir

140 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör