Ara
  • rkagitci

Soğutma Kuleleri

Soğutma kulesi nedir?

Soğutma kuleleri; çeşitli sistemler üzerinde soğutma sağlamak amacı ile kullanılmaktadır, genel olarak 3-7 oC aralığında soğutma sağlamaktadırlar, chiller sistemlerinde kapalı gaz çeviriminde bulunan özel soğutma sıvısının üzerindeki fazla ısıyı almak için kullanılmaktadır.

Soğutma kulesi döngüsü nasıl gerçekleşir?

Sistemden (kondenserden yada soğutulmak istenen mahalden) gelen sıcak su; kulenin üst tarafından dolguların yüzeyine homojen olarak pulvarize edilmesiyle döngü başlar.

Yüksek soğutma verimi için dolgu malzemeleri ve yükseklik ile sıvının ısı transfer yüzeyi olabildiğince arttırılır.

Dolgu malzemeleri etrafında birbirine çarpan su damlacıkları buharlaşmaya zorlanarak soğutma gerçekleşmektedir.

Hava akımı yardımıyla buharlaşan su molekülleri uzaklaştırılır ve buharlaşma verimi arttırılmaya çalışılır.

Soğuyan su; kule havuzunda birikir ve soğutma bölgesine pompalar yarımıyla gönderilerek soğutma gerçekleşir ve böylece soğutma kulesi döngüsü sağlanır.Soğutma kulesi çeşitleri nelerdir?

Natural Draft Cooling Towers

Mechanical Draft Cooling Towers

· Forced Draft Tower

· Induced Draft Tower

Evaparative Condenser


Soğutma kulesi sisteminde gerçekleşen problemler?

Soğutma kulesi su çevirimi sürecinde 4 temel problemle karşılaşılmaktadır.

Korozyon, Kirlilik , Birikinti ve Mikroorganizma oluşumu.

Bu problemler biri meydana gelmeye başladığında birbirini desteklemektedir, sistemin sağlıklı çalışabilmesi için problem meydana gelmeden sistemi korumak, sistem suyunun şartlandırılması sağlanmaldır.

Soğutma kulesi sisteminde buharlaşma ile kule suyu safsızlığı artmakta ve yukarıdaki problemlerin meydana gelmesine olanak sağlamaktadır, bu sebeple kule suyunda doğru oranda blöf uygulanmalıdır.

Kule besleme suyu ile kule blöf suyu minerallerin (safsızlığa sebep olan unsurların) oranı C.O.C olarak tanımlanır, yüksek C.O.C değeri yüksek su kullanımı verimliliğini göstermektedir. 5-7 arasında değişen C.O.C değeri en ideal seviyelerdir.

Soğutma kulesinde problmelerin medana gelmemesi için, uygun C.O.C değerinde blöf uygulanmalı, kule suyunun kimyasal parametreleri ölçümlerle sürekli kontrol altında tutulmalı ve suyun ıslahı için otomasyon yardımıyla çeşitli kimyasallar uygulanmalıdır.


111 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör