MÜŞTERİ HİZMETLERİ

+90(216)573-4014

X
MSDS FORMU

Antiskalant

Antiskalant; ön arıtmadan gelen suyun ters ozmoz membranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarının reaksiyona girmesini ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller.  Antiskalant kullanmaması durumunda az çözülen tuzların membran yüzeyinde birikir ve membran yüzeyinde çökelti gözlenir. En sık rastlanan çökelti türleri; kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, baryum sülfat, stronsiyum sülfattır. Zaman zaman silika ve kalsiyum florür çökelmeleri de gözlenir.

Doğru antiskalant kullanımı, membranların tıkanmadan çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır, bu nedenle membran üreticileri de antiskalant kullanımı konusunda kullanıcılara tavsiyelerde bulunmaktadır. Optimum antiskalant seçimi için ham su analizi, su sıcaklığı, ön şartlandırma ekipmanları, ters ozmoz membran modeli ve ters ozmoz çalışma verimi gibi bazı teknik bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Antiskalant seçimi membran tipine ve uygulanacak ham suya göre seçilmelidir. Her su için aynı antiskalant kullanılmaz. Örneğin Deniz suyu için kullanılan antiskalant ile içeriğinde silikat iyonunun yoğun olduğu kuyu suyunda aynı kimyasal kullanılmaz. 

Kullanılacak Antiskalant Özellikleri
 


Antiskalant Çalışma Prensibi
Antiskalantlar çökelme tepkimelerini inhibe edici etkiye sahip yüzey aktif maddelerdir. 3 temel çalışma prensibi vardır;

Eşik değer inhibisyonu antiskalantın çözeltiyi tam doygun hale getirerek az çözülebilen tuzların çökelmesini engeller. Mikroskobik seviyede kristal oluşumu sırasında, antiskalant molekülünde bulunan negatif yüklü iyon grupları çözeltide bulunan pozitif yüklü iyon gruplarıyla reaksiyona girerek kristal oluşumunu engeller.

Kristal modifikasyonu, bir antiskalantın var olan kristallerin şeklini deforme ederek daha çökelti yoğunluğunun azalmasını sağlar.

Dispersiyon bir antiskalantın yüksek enerjili anyonik yük oluşturarak Kristal ve kolloidal partiküllerin adsorblamasıdır. Partiküller adsorbant arasında oluşan yüksek enerjili bağlar Kristal büyümesini engeller.


Gemi Kimyasalları

Msds Formu

Su şartlandırma

Bayilik başvuru formu
© Tum Haklari Saklidir 2018 Web Tasarim | Global Medya