MÜŞTERİ HİZMETLERİ

+90(216)573-4014

X
MSDS FORMU

Soğutma Kuleleri

Soğutma kuleleri, çeşitli amaç ve büyüklükteki endüstriyel tesislere soğutma suyu sağlamak için tasarlanmış yapılardır.

Soğutma kulelerinde, kulenin içinden geçen suyun hava ile teması sonucu bir kısmı buharlaşarak sudaki ısının bir kısmı atmosfere verilir ve suyun soğuması sağlanmış olur.  

Çalışma Prensibi: Su soğutma kuleleri çalışma prensiplerine göre karşı akışlı ve çapraz akışlı kuleler olmak üzere ikiye ayrılır.

Su ve havanın 180 derecelik bir açı oluşturacak şekilde karşı karşıya geldiği sistemlerdir. İşletmeden ısınıp gelen su, özel olarak imal edilmiş su dağıtım sistemi ve fıskiyeler yardımı ile kulenin tüm kesitine yukarıdan aşağı doğru homojen olarak püskürtülür. Püskürtülen su kütleleri, kule dolguları arasından süzülerek parçalanır. Dış ortamın nemine sahip hava, motor fan grubu yardımı ile aşağıdan yukarıya doğru emilir. Dolgu soğutma yüzeyinde hava ile buluşan su havaya ısı vererek soğur ve az bir kısmı buharlaşır. Soğuyan su kulenin soğuk su havuzunda toplanarak işletmeye gönderilir. Suyun buharlaşması sonucu nemi artan hava, kulenin en üstünde bulunan fan bacasından atmosfere atılır.

Su ve havanın 90 derecelik bir açı oluşturacak şekilde karşı karşıya geldiği sistemlerdir. İşletmeden ısınıp gelen su, su dağıtım sistemi ve fıskiyeler yardımı ile minimize edilir ve dolgu üzerine gönderilir. Hava giriş panjurlarından gelen hava ile dolgu yüzeyinde karşılaşan su arasında ısı transferi gerçekleşir ve alt havuzda toplanan soğuk su tekrar sisteme basılır.

Karşı akışlı su soğutma kulelerinde su yukarıdan aşağı süzülürken hava aşağıdan yukarı hareket eder. Çapraz akışlı su soğutma kulelerinde su yukarıdan aşağı inerken hava akımı yataydır.


Termodinamik esaslarına göre; buharlaşan her bir gram suyun faz değişimini gerçekleştirebilmesi için yaklaşık 540 Kalori enerji sistemden emilir. 

Bu yaklaşımla; sistemde dolaşan suyun her 6 ºC soğuması için yaklaşık su debisinin % 0,9’ unun buharlaşması gerekmektedir, buna su soğutma kulesi buharlaşma kaybı denilmektedir.

Bu miktar aşağıdaki formülle hesaplanabilir;

Buharlaşma Miktarı (m³/h) = 0,00085 x 1,8 x Debi (m³/h) x (Tg—Tç)


Gemi Kimyasalları

Msds Formu

Su şartlandırma

Bayilik başvuru formu
© Tum Haklari Saklidir 2018 Web Tasarim | Global Medya