MÜŞTERİ HİZMETLERİ

+90(216)573-4014

X
MSDS FORMU

Su nedir

Dünyada bol miktarda bulunan ve yaşam için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir bileşiktir. Sıklıkla renksiz olarak tanımlanmasına rağmen kızıl dalga boylarında ışığı hafifçe emmesi nedeniyle doğal bir mavi renge sahiptir.

Doğada su katı, sıvı ve gaz hallerinde görülür. Kimyasal formülü (H2O) olup iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana gelir. İyonik olarak da, (H+) bir hidrojen iyonuna bağlanmış, (OH-) hidroksit iyonu; yani HOH şeklinde tanımlanabilir.

Su, eriyebilen birçok madde için çok iyi bir çözücüdür. Bir maddenin su içindeki erime kabiliyeti, maddenin su molekülleri arasına çekilme kuvvetinin durumuna bağlıdır. Eğer maddenin su içinde çözülme kabiliyeti yoksa, moleküller su molekülleri arasından dışarı itilir ve çözülme olmaz.

Su kohezyon kuvvetine sahip bir maddedir, yani kendi molekülleri arasında çekim kuvveti sayesinde dağılmadan kalabilir. Su aynı zamanda adhezyon (farklı iki maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti) kuvveti yüksek bir maddedir

Genellikle yanlış bir kanı olarak, suyun çok güçlü bir elektrik iletken olduğu düşünülür ve elektrik akımının öldürücü etkilerini iletme riski bu popüler inanış ile açıklanır. Su içindeki tüm elektriksel özelliği sağlayan etkenler, suyun içinde çözülmüş olan karbondioksit ve mineral tuzların iyonlarıdır. Su, iki su molekülünün bir hidroksit anyonu ve bir hidronyum katyonu halini alması ile kendini iyonize eder, fakat bu elektrik akımının yaptığı iş veya zararlı etkilerini taşımak için yeterli değildir. (Saf su içinde, hassas ölçüm cihazları, 0.055 µS gibi çok zayıf bir elektriksel iletkenlik değeri saptayabilirler.) Saf su, oksijen ve hidrojen gazları içinde de çözülmüş iyonlar olmadan elektroliz olabilir; bu çok yavaş bir süreçtir ve bu şekilde çok küçük bir akım iletilir. (Elektroliz, elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemine denir.)

Doğada sular, kaynaklarına göre klasik olarak 4 sınıfta incelenir:

1.         Meteor suları (yağmur ve kar suları): Mevcut sular içinde en saf olanıdır, bununla beraber havada bulunan bütün gazları içerdiği gibi, bazı anorganik ve organik maddeler de bulunabilir.

2.         Yeraltı ve kaynak suları: Bulunduğu ve geçtiği toprak tabakalarını çözmesi sonucunda, tabakaların cinsine göre, çözünmüş maddeleri içerir.

3.         Yeryüzü suları (nehir, göl, baraj ve deniz suları): Yüzeylerinin açık olması sebebiyle özellikle organik yapıdaki yabancı maddeleri almaya yatkındır. Ancak sertlik değerleri çok yüksek değildir.

4.         Maden (mineral) suları: Doğal sulara oranla çözünmüş madde miktarı belirli bir sınırı aşmış veya sıcaklık ve radyoaktivitesi doğal sınırı geçmiş olan sulardır.

Suyun İnsan Hayatındaki Yeri

Yetişkin bir insan vücut ağırlığının % 60–70’i (2/3’si) sudur. Bu oran yaşa, cinsiyete, kiloya bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin yeni doğan bebeklerin vücudundaki su oranı %75’dir. Yaşamın ilk 5 gününde %70’e inen su oranı, sonradan yavaş yavaş azalarak bir yaşın sonunda yetişkindeki su oranına yaklaşır. Erkeklerdeki su oranı kadınlara, şişmanlardaki zayıflara oranla daha fazladır. Yaş ilerledikçe de vücut suyunda azalma görülür.

Su, besinler ve içeceklerle de sindirim yoluyla vücuda alınır. Vücuda alınan su, sindirim sisteminde emildikten sonra kana geçer. Kan dolaşımı ile vücuda dağılır ve kılcal damarlardan çıkarak doku sıvısını oluşturur. Hücre içinde bazı kimyasal reaksiyonlara katıldıktan sonra tekrar hücre dışına çıkar ve tekrar doku sıvısına dönüşür. Dokulardan kan dolaşımına katılır. Kan dolaşımı aracılığı ile böbreklere gelerek önemli bir kısmı idrar olarak vücut dışına atılır. Diğer bir kısmı ise deri, solunum ve sindirim sistemi vasıtasıyla kullanılıp vücuttan atılır.

Yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı 2500-2600 ml kadardır. Suyun vücuda alımı ve atılımı bir denge içinde oluşur. Vücutta normal sıvı hacminin korunması için günlük sıvı alımının günlük sıvı kaybına eşit olması gerekir. Bu denge bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkar. Yemek yemeden aylarca yaşanabilir, ancak susuz sadece birkaç gün dayanılabilir. İnsan vücudunda su dengesini düzenleyen (regüle eden) merkezler ve sistemler mevcuttur.

Vücuda su alımı (Hidrasyon): Vücuda besinlerle (1000 ml) ve içeceklerle (1200 ml) ağız yoluyla su alımına ekzojen su kazanımı denir. Bir de vücudumuzda hücre metabolizması esnasında meydana gelen kimyasal reaksiyonlar sonucu oksidasyon  ürünü olarak 300 ml kadar su açığa çıkar. Vücutta bu şekilde su açığa çıkmasına endojen su kazanımı denir.

Vücuttan su kaybı (Dehidrasyon): Vücuda alınan su, idrarla böbreklerden (1500 ml kadarı), solunum havasıyla akciğerlerden (500 ml kadarı), terleme yolu ile deriden (500 ml kadarı) ve gaita ile bağırsaklardan (100 ml kadarı) vücut dışına atılır.

Fazla su kaybının insan vücuduna etkileri:

 %1: Susuzluk hissi, ısı düzeninin bozulması, performans azalması,

 %3: Vücut ısı düzenin iyice bozulması, aşırı susuzluk hissi,

 %4: Fiziksel performansın %20-30 düşmesi,

 %5: Baş ağrısı, yorgunluk,

 %6: Halsizlik, titreme,

 %7: Fiziksel aktivite sürerse bayılma,

 %10: Bilinç kaybı,

 %11: Vücut dirençsizliği, olası ölüm,

 %12: %97 oranında ölüm,

 %15: %100 ölüm.

Suyun Vücuttaki Görevleri

Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri hücreye taşımak,

Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan katı maddelerin çözünmesini sağlamak,

Hücrelerde metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddeleri boşaltım organlarına (böbrek, akciğer, deri, sindirim kanalı) taşıyarak vücut dışına atılımını sağlamak,

Vücut ısısını dengede tutmak,

Kanın hacmini dengelemek,

Besinlerin sindirimine yardımcı olmak,

Beyin, omurilik gibi bazı organları dış etkenlerden korumak, suyun görevleridir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E GÖRE DÜNYA SU GERÇEKLERİ

İÇME SUYU KALİTE PARAMETRE DEĞERLERİ
(Kabul Edilebilir Maksimum Değerler)
PARAMETRELER BİRİM TSE 266
Türk Standartları Enstitüsü
EC
Avrupa Birliği
WHO
Dünya Sağlık Teşkilatı
Toplam Kaliform EMS/100 ml 0 0 0
Escherichia Coli EMS/100 ml 0 0 0
C. Perfringens EMS/100 ml   0 0
Enterokok EMS/100 ml   0 0
Nitrat (NO3) mg/lt 50 50 50
Nitrit(NO2) mg/lt 0,5 0,5 0,5
Bor (B) mg/lt 1 2 2
Nikel (Ni) mg/lt 0,02 0,02 0,02
Arsenik (As) mg/lt 0,01 0,01 0,01
Kadmiyum (Cd) mg/lt 0,005 0,005 0,003
Krom (Cr) mg/lt 0,05 0,05 0,05
Florür (F) mg/lt 1,5 1,5 1,5
Kurşun (Pb) mg/lt 0,01 0,01 0,01
Siyanür (CN) mg/lt 0,05 0,05 0,07
Bromat (Br) mg/lt 0,01 0,01 0,025
Benzen (C6 H6) mg/lt 0,001 0,001 0,01
Selenyum (Se) mg/lt 0,01 0,01 0,01
Antimon (Sb) mg/lt 0,005 0,005 0,005
Civa (Hg) mg/lt 0,001 0,001 0,001
Bakır (Cu) mg/lt 2 2 2
pH --- 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-8,5
Renk Co-Pt 20 20 15
Bulanıklık NTU 5 4 5
İletkenlik µS/cm 2500    
TDS mg/lt     500
Koku --- Kokusuz    
Demir (Fe) mg/lt 0,2 0,2 0,3
Mangan (Mn) mg/lt 0,05 0,05 0,1
Alüminyum (Al) mg/lt 0,2 0,2 0,2
Amonyum (NH4) mg/lt 0,5 0,5 1,5
Sodyum (Na) mg/lt 200 200 200
Klorür (Cl) mg/lt 250 250 250
Sülfat (SO4) mg/lt 250 250 250


Gemi Kimyasalları

Msds Formu

Su şartlandırma

Bayilik başvuru formu
© Tum Haklari Saklidir 2018 Web Tasarim | Global Medya