Sürdürülebilirlik

Doğal çevremizi koruyup gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmanın, sosyal ve ekonomik standartları yükseltmenin gerekliliğinin farkındayız.


Dünyamız üzerinde yapılan bütün faaliyetlerin çevremize, sosyal ve ekonomik yaşamımıza etkisi değerlendirilmeli ve faaliyet planı yapılırken bu etkiler göz önüne alınmalıdır.


Cemkimsan Kimya olarak bütün faaliyetlerimizin çevreye etkisini azaltmak ana amaçlarımızdan biridir. Bunun için çevre ile ilgili uluslararası standartlara uygun çalışmayı, hem karada, hem açık denizlerde kullanılmak üzere çevre dostu ürünler üreteceğimizi, kendi faaliyetlerimizin yanı sıra müşterilerimizin faaliyetlerinin de çevreye olan etkilerini azaltmaya yönelik çalışacağımızı taahhüt ederiz.


Çalışanlarımız başta olmak üzere hizmet verdiğimiz insanların ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için çalışacağımızı taahhüt ederiz.


Ne yapıyoruz?


1) Süreçlerimizi ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarına uyumlu şekilde hazırladık.


2) Temizlik kimyasallarımızı International Maritime Organisation (IMO) denetimine sunduk. Açık denizlerde deşarj edilebileceğine dair onayımızı aldık.


3) Su şartlandırma kimyasallarımızı ve üretim prosesimizi NSF Public Health and Safety Organization denetimine sunduk. İçme suyu tesislerinde kullanılabileceğine dair onayımızı aldık.


4) Hazırladığımız su şartlandırma programlarımızı, hem su hem enerji tüketimini minimuma indirecek şekilde planlıyoruz. Müşterilerimizin atıksu miktarlarını ve enerji gereksinimlerini düşürüyoruz.


5) Plastik ambalajlarımızı toplayıp yeniden kullanılmalarını sağlıyoruz.
 

6) Çalışanlarımızın her konuda eğitim talep ve ihtiyaçları için kaynak ayırıp destek oluyoruz.
 

7) Her yıl düzenli olarak yaptığımız yılsonu değerlendirme toplantımızda sürdürülebilirliğin 3 temel ayağı olan çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim konularında yapacağımız faaliyetleri belirliyoruz.


Hedefimiz her sene sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerimize bir önceki seneden daha fazla kaynak ayırmaktır.